logo
جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي Echahid Hamma Lakhdar University - El Oued Université Echahid Hamma Lakhdar - El Oued

كلية العلوم الإسلامية

قسم الشريعة

رئيس القسم ونوابه

 

رئيس قسم الشريعة

د. نور الدين مناني

mennani-noueddine@univ-eloued.dz 

وله نائبان: ...................................................................................................................................................

 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج

د. محمد العربي ببوش

 babbouche-mohammedlarbi@univ-eloued.dz 

.............................................................................................................................................................

 

نائب رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي

د. ميلود ليفة

lifa-miloud@univ-eloued.dz