logo
جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي Echahid Hamma Lakhdar University - El Oued Université Echahid Hamma Lakhdar - El Oued

كلية الآداب واللغات

اللغة والأدب العربي

رئيس القسم ونوابه

رئيس قسم اللغة والأدب العربي: د. عبد العزيز مصباحي

البريد الإلكتروني :[email protected]

نائب رئيس القسم للبيداغوجيا: د. عبد الرحمان بن عمر

نائب رئيس القسم لما بعد التدرج: أ.د  الصديق معوش