logo
جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي Echahid Hamma Lakhdar University - El Oued Université Echahid Hamma Lakhdar - El Oued

كلية الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب الأنجليزي

رئيس القسم ونوابه

رئيس قسم اللغة والأدب الأنجليزي: د. بلقاسم صحراوي

البريد الإكتروني :[email protected]

نائب رئيس القسم للبيداغوجيا: د. وحيد عتيق

نائب رئيس القسم لما بعد التدرج: د  الشيماء مناعي