logo
جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي Echahid Hamma Lakhdar University - El Oued Université Echahid Hamma Lakhdar - El Oued

كلية العلوم الدقيقة

عرض تكوين لكل إختصاصات الكلية (canvas)

08:30
2023-09-25
64
روابط
fac-se
الطلبة
logo
https://faculty.univ-eloued.dz/faculty/fse/post/3790-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-canvas-se